DVAR - Zii

Uma das bandas mais estranhas de Darkwave que eu conheço. Altamente recomendada.


1 - Vah Raii Uvah (3:15)
2 - Zag'zagah (2:45)
3 - Miaahu Piaahu (2:38)
4 - Naa (3:10)
5 - Greih (2:58)
6 - Yo-Or (3:08)
7 - Zhaka Taka (3:00)
8 - Habi Tabi (4:38)
9 - Yoffi! (3:06)
10 - Maaqwai (3:41)
11 - Ko Ki Ki (2:54)
12 - Taana Havaynah (4:12)

Download

 
©2009 Imaginary Dark